Asit yağmurları, kısaca özetlemek olursa fosil yakıtların fazla kullanımı sonucu ortaya çıkan yağmurlardır. Ülkedeki büyük sanayi bölgelerinde, yani enerji tüketiminin aşırı olduğu yerlerde meydana gelmektedir. Yakılan fosil yakıtlar beraberinde azot ve kükürt gazlarını açığa çıkarmaktadır. Bu gazlar açığa çıkınca bulutlar ile tepkimeye girer, bu tepkime sonucu

DAHA FAZLA OKU