Asit yağmurları, kısaca özetlemek olursa fosil yakıtların fazla kullanımı sonucu ortaya çıkan yağmurlardır. Ülkedeki büyük sanayi alanlarında kısaca enerji tüketiminin aşırı olduğu yerlerde meydana gelmektedir. Yakılan fosil yakıtlar beraberinde Azot ve Kükürt gazlarını açığa çıkarmaktadır. Bu gazlar açığa çıkınca bulutlar ile tepkimeye girer. Bu tepkime

DAHA FAZLA OKU