Spartacus önderlik vasfıyla çok dikkat çeken Trakyalı bir esirdir.Savaş sonrası esir düşmüş ve Roma'da Batiatus hanesine gladyatör olarak satılmıştır.Özgür bir adam olarak hayatını yaşayan Spartacus köle olmayı kendine yedirememiş ve birçoklarının da köle olmaması için çabalamış, her insanın özgür doğduğunu ve özgür ölmesi gerektiğini savunan

DAHA FAZLA OKU

Aztekler bugünkü Meksika'da uzun süre hüküm sürmüş bir uygarlıktır. Genel olarak Maya uygarlığı ve İnka uygarlığıyla karıştırılmıştır fakat Mayalar Meksika'nın Güneydoğusunda İnkalar, Güney Amerika'nın batı kıyısında yaşamışlardır. Aztek kelimesini batılı devletler ortaya çıkarmıştır onlar kendilerine Meksikalı demişlerdir. Aztekler büyük piramitler, su kanalları, hiyeroglif yazılar, resimler ve

DAHA FAZLA OKU

Büyük İskender, diğer bir ismiyle Megas Aleksandros MÖ 20 Temmuz 336 yılında doğmuştur. doğumundan itibaren çok sağlam bir şekilde yetiştirilen Büyük İskender'in hocası ünlü felsefik düşünür Aristodur. Büyük İskender küçüklüğünde savaş eğitimleri almaya başladığından dolayı büyüdüğünde savaş stratejilerinde ustalaşmıştır. Babası kral 2.Filip, bir gün Büyük

DAHA FAZLA OKU

Göktürk devleti çok zayıflamıştı bu durumu kendileri için iyi hale getirmek isteyen bazı Türk boyları, yeni bir devlet kurmak istediler. Uygurlar diğer beyliklerle mücadele etmiş ve kazanmıştır. Orhun ve Selenga ırmakları civarında kurulan bu devletin ilk kağanı"Kutluk Bilge Kül Kağandır" Uygurlar, Çinlilerle yaşadıkları etkileşim sonucunda Maniheizm

DAHA FAZLA OKU

Benito Mussolini, İtalya'nın Dovia kasabasında doğmuştur. ilk olarak papaz öğretmenlerin olduğu bir okula yazılmıştır. oradaki baskıya dayanamadığından ve okul kurallarını ihlal ettiğinden dolayı okuldan atılmıştır. Daha sonra Forli kasabasında bir okula gidip ana okulu öğretmenliğini kazanmıştır. Yaşı ilerleyen Mussolini 1902 yılında askerlik yapmamak için İsviçre'ye kaçmıştır.

DAHA FAZLA OKU

Persler hakkında bilgi vermek gerekirse akla gelecek ilk şey Hint-Avrupa soyundan gelme bir kavim olmalarıdır. Persler yine Hint-Avrupa soyundan gelen Medlerle beraber uzun yıllar boyunca yaşamış ve aynı dili konuşmuşlardır. Uzun yıllar sonra MÖ 2000'li yıllarda orta doğuya yerleşmişlerdir. Bu iki kavim İran'ın olduğu bölgeye

DAHA FAZLA OKU

Göktürk devleti (552-659) Avar hakimiyetine son vererek Ötüken'de kurulan bu devlet ayrıca tarihte de Türk adını kullanan ilk devlettir. İlk hükümdarı Bumin Kağan'dı ama Bumin Kağan ülkenin doğusunu yönetiyordu batısını da kardeşi İstemi Kağan yönetiyordu. İstemi Kağan'ın yani batı kesmini yöneten kağan Bumin Kağana yani doğu

DAHA FAZLA OKU

Dünyaya gelmiş en büyük diktatörlerden biri olan Josef Stalin 1881 yılında Gürcistan Gori'de doğmuştur. Babası ayakkabıcı olan Stalin çocukluğundan beri kavgacı ve asabi bir kişiliğe sahipti. ve ayrıca aşırı derecede devrimciydi. Annesi çok dindar olduğundan Stalin'i baskıylada olsa ortodoks kilisesinde eğitime gönderdi. Maalesef İktidara geçince

DAHA FAZLA OKU

Asya Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk devletidir. İlk hükümdarı Teoman(Tuman)dır. Ötükende kurulan bu devlet Çinlilerle mücadele etmiştir bu mücadelenin büyük bir nedeni ipek yoludur. O zamanlar çok değerli olan ipek yolu ticaretin en önemli yerlerinden biriydi .O büyük Çin Seddini Asya hun devletinin akınlarını

DAHA FAZLA OKU

Savaşçı özellikleriyle ön plana çıkan Vikingler, kimine göre barbar olarak anılır. Kuzey Avrupalı bu kavim, 8 - 11 yüzyılları arasında boy göstermiştir.  Günümüzün Norveç, İsveç, Danimarka ve İzlanda ülkeleri, Viking soyludur. Ömürlerinin çoğunu denizde geçiren Vikinler, batıya akınlar düzenlemiş, Avrupa'ya kadar ilerlemiştir. En önemli geçim kaynakları

DAHA FAZLA OKU