Oligarşi Nedir Neleri Savunur?

Oligarşi Nedir?

Oligarşi eski yunanlılarda ortaya çıkmış bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şekli eski yunanlılarda devleti daha iyi idare etmek için değil belirli bir zümrenin devleti çıkarları doğrultusunda kullanmasına işaretti. Kısaca Oligarşi belirli bir azınlık sınıfın yani maksimum 40 50 kişinin devleti tek başlarına yönetmesidir. Aslına bakarsak çoğu siyasetçi her toplumda Oligarşik bir yapının olduğunu söylerler nedeni ise devlet yönetimde sözü geçebilen kişilerin siyasi askeri veya ekonomik yönden güçlü kalması veya bu alanlarda da söz sahibi olmasıdır kısacası her devletin veya eski imparatorlukların bile ister istemez Oligarşik bir yapısı olmuştur çünkü oluşturulan devletin kurumları da küçük bir azınlık grup tarafından yönetilmiş, maddi anlamda güçlenmiş ve devlet yönetiminde de söz sahibi olabilecek güce erişmiştir.

Oligarşi yönetimine 1911 yılında Robert Michels tarafından bir tez ortaya atılmıştır bu tez de de devleti yöneten kişiler belirli bir sayıya çıktımı devlet yönetimi bozabileceği ve Oligarşik yapının çökebileceğini söylemiştir işte bu teze de Oligarşinin Tunç Yasası denilmiştir.

Eski Yunanlardan kalma Oligarşik yönetim

Oligarşinin Kelime Anlamı Nedir?

Oligarşinin kelime anlamı Yunancadan gelmektedir (Oligos Az, Arkhein Buyurmak) kelimelerinden ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde Fransızcada ise Oligarchie (azınlık iktidarı, yönetici azınlık) diye adlandırılmaktadır.

Oligarşiyle Yönetilen Ülkeler:

Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, Küba, Cezayir gibi ülkelerdir

Oligarşi Hakkında Sözylenen Özlü Sözler

“Tüm eski Oligarşiler ya katılaştığı ya da yumuşadığı için yıkılmıştır. Ya pusulayı şaşırıp kibre kapıldıkları, değişen koşullara ayak uyduramadıkları için devrilmişlerdir ya da gevşeyip ürkekleştikleri, zor kullanmaları gerektiğinde ödünler verdikleri için.” (George Owrell)

“Hangi düzene Oligarşi diyorsun sen?” “Kişinin maddi varlığını zenginliğini ölçü alan düzene; zenginlerin egemen olduğu yoksulların ise iktidara katılamadığı güçsüz kaldığı düzene.” (Platon)

 

İçerik Etiketi:

YORUM YAP