Persler’in Tarihi

Persler hakkında bilgi vermek gerekirse akla gelecek ilk şey Hint-Avrupa soyundan gelme bir kavim olmalarıdır. Persler yine Hint-Avrupa soyundan gelen Medlerle beraber uzun yıllar boyunca yaşamış ve aynı dili konuşmuşlardır. Uzun yıllar sonra MÖ 2000’li yıllarda orta doğuya yerleşmişlerdir. Bu iki kavim İran’ın olduğu bölgeye yerleşip devlet kurmuşlardır.

Bu iki devlet arasında o zamanlar üstün olan taraf daima Medlerdi ama MÖ 550- 560’lı yıllarda Persler güçlerini toplamışlardır. Bunu da 2. Kyros’a borçlulardır. Zamanla Persler O bölgede bulunan Elamlar ve Medleri yenilgiye uğratıp büyük bir güç haline gelmişlerdir. Hatta kısa bir sürede Avrupa’ya kadar açılmış büyük fetihler yapmışlardır. Ülke sınırlarını aşırı derecede büyüten Perslerde merkezi yönetim yoktu. Ülke çeşitli eyaletlere bağlıydı. Bu eyaletlere de Satrap denilen valiler bakıyordu.

Gerek ticari amaçlı gerekse krallarına hızlı bir şekilde mesaj göndermek için hem posta teşkilatını hemde 2700 km uzunlukta olan Kral Yolunu yapmışlardır. Persler sanılanın aksine barbar bir kavim değil bilim ve eğitimde de gayet ön plana çıkabilmiş ve yıllarca Doğu Medeniyetinin savunuculuğunu yapmış bir imparatorluktur. Diğer ülkelerden daha kalabalık bir askeri gücü olan Persler, genelde savaşlarda mızrak, ok, balta, pullu zırhlar ve etrafa korku veren, geleni geçeni ezen filler kullanmışlardır. Perslerin en tanınmış 2 Kralı da 1. Darius ve 2. Kyrostur.

Peki Persler’i Kim Yıktı ?
Bu Avrupa’ya kadar yayılmış büyük medeniyeti Makedonya’nın tarihe geçmiş kralı Büyük İskender yıkmıştır. Persler günümüzün Trakyasına kadar yayılmacı bir politika izlemişlerdir fakat Yunanlılarla yaptıkları Marathon savaşında büyük bir yenilgi alıp gücünü kaybetmişlerdir ve yarım kalan işi de Büyük İskender bitirmiştir.

Şimdiki Persler Kimlerdir ?
Büyük Doğu medeniyetine hakim olan Persler ve Medler zamanında İran’a yerleşmiş ve orada asırlar boyu hüküm sürmüştür. Günümüzdeki İran ise Persler’in soyundan gelmektedir.

Persler’in Dini Nedir ?
Bu koca medeniyetin dini inancı da Zerdüştlük, diğer bir adıyla Mazdaizmdir. Bu dinde sadece iki şey vardır karanlık ve ışık. Bu dinde Ateş kutsal sayılmıştır ve insanlar ateşe tapmıştır. O zamanlar her evde ateş yanması zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde de Zerdüştlük inancı pek fazla olmasa da düşük bir kesimin tercih ettiği dindir.

 • Nusret Alperen (Dr.)
  YANITLA

  Sayın Mustafa Ayanözü,
  Yazmakta olduğum MEDENİYET VE PEDAGOJİ TARİHİ adlı çalışmama, sitenizden kaynak göstermek kaydıyla kısmen veya tamamen resimlerle birlikte alıntı yapmak istiyorum.
  İzin verip vermeyeceğiniz hususunda yazmanızı rica ederim.
  Dr. Nusret Alperen

  nusretalperen1944@gmail.com

  11 Kasım 2017
 • Nusret Alperen (Dr.)
  YANITLA

  Sayın Mustafa Aytanözü,
  Yazmakta olduğum MEDENİYET VE PEDAGOJİ TARİHİ adlı çalışmama, sitenizden kaynak göstermek kaydıyla kısmen veya tamamen resimlerle birlikte alıntı yapmak istiyorum.
  İzin verip vermeyeceğiniz hususunda yazmanızı rica ederim.
  Dr. Nusret Alperen

  nusretalperen1944@gmail.com

  11 Kasım 2017

YORUM YAP