Uygurlar’ın Tarihi

Göktürk devleti çok zayıflamıştı bu durumu kendileri için iyi hale getirmek isteyen bazı Türk boyları, yeni bir devlet kurmak istediler. Uygurlar diğer beyliklerle mücadele etmiş ve kazanmıştır. Orhun ve Selenga ırmakları civarında kurulan bu devletin ilk kağanı”Kutluk Bilge Kül Kağandır”

Uygurlar, Çinlilerle yaşadıkları etkileşim sonucunda Maniheizm dinini benimsemişlerdir.  Bu din savaşmayı ve et yemeyi yasakladığı için tarımsal üretime başlamışlar ve buna bağlı olarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olmuşlardır. Mimarisi gelişmiş olan bu devlet çivicilik sanatında bir hayli gelişmiştir. Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar’la mücadele etmişlerdir. 18 harfli Uygur Alfabesine sahip olup hareketli matbaayı kullanmışlardır. Tore adındaki devlet kanunlarını yazılı hale getirmişlerdir.

Uygurların sonunu getiren şey ise Çinlilerin Türklere bulaştırdığı Maniheizm dini  olmuştur. Bu din Uygurları sanat ve ticarette geliştirmiştir lakin dinlerinde, savaş tamamen yasak olduğu için tarihi boyunca savaşçı olan Türklerin savaşçı kişiliklerini kaybetmelerini sağlamıştır. Böyle olunca Uygurlar askeri yönden çok güçsüzleşmiştir. Uygurlar Alp Külük önderliğinde isyan çıkmıştır bu isyan sayesinde Uygurların başına geçmiştir. Bu durum da Uygurları çok zayıflatmıştır. Kırgızlar Uygurların zayıflamasını fırsat bilerek Uygur devletiyle savaşmıştır  bunun sonucunda askeri gücü zayıf olan Uygur devleti bu saldırıya cevap verememiştir ve Uygur devleti tamamen yıkılmıştır.

İçerik Etiketi:

YORUM YAP