Profesyonel bir internet sitesine hesaplı fiyattan sahip olmak için Foovia.com‘u ziyaret edin.

BilgiTarih

Kavimler Göçü Nedir, Nedenleri ve Sonuçları

kavimler-göçü-nedir

İlk Çağ dönemlerinde Ren ve Tuna nehirlerinde Cermenler, Franklar, Alamanlar, Vizigotlar ve Ostrogotlar (Bizans’ın deyimiyle barbar kavimler bulunmaktaydı.) Bu kavimler arasında en güçlü olanı Cermenlerdi, İşte tam bu yıllarda kavimler göçü patlak verdi (375)

Kavimler Göçünün Tanımı

Kavimler göçü 375-800 yılları arasında Avrupa’ya yapılan yoğun insan göçüdür. Üstteki saydığımız kavimlerin her biri bulunduğu yerden diğerini atmıştır. Böylelikle yenilen kavimler Avrupa’ya girmek zorunda kalmıştır. Bir nevi mülteci istilası gibi düşünebiliriz.

Kavimler Göçünün Nedenleri ve Oluşum Aşaması

Bu göçün en büyük nedeni Türk-Çin rekabetidir. Çinlilerin baskısı, kabileler arasındaki savaş, otlakların tükenmesi gibi sebeplerden dolayı Türkler, Avrupa Hun Devleti’nin kurucusu Balamir önderliğinde Hazar Denizinin kuzeyinden Avrupa’ya göç etmişlerdir.

Hazar denizinin üstünden Avrupa’nın yolunu tutan Türklerin karşısına ilk olarak Kuban ve Terek nehirleri civarlarında Alanlar çıkmış ve karşı koymak istemiştir. Bozguna uğrayan Alanları takip eden Balamir’in karşısına
Don (Ten) ve Dinyester (Turla) nehirleri civarlarında yaşayan Ostragotlar çıkmıştır. Karşılarına çıkan Ostragotlar yenilmiş ve Vizigotların topraklarına girmeye başlamıştır.

Türkler Ostragotları takip edip Vizigotlara ulaşmıştır ve onları da mağlup etmiştir. Hun akınlarına dayanamayan barbar kavimlerin hepsi teker teker birbirlerini Avrupa’ya hatta kuzey Afrika’ya kadar yurtlarından atmıştır. Avrupa’da oluşan yoğun nüfus, ülkeleri hem siyasi hem ekonomik olarak yıpratmıştır. Ayrıca günümüz Avrupa devletlerinin de temelleri atılmıştır. Yüzyıllarca süren kavimler göçü, İlk Çağı kapatıp Orta Çağı açmıştır.

Kavimler Göçünün Sonuçları

-Roma İmparatorluğu 395 yılında 2’ye ayrıldı.
-Krallıkların otoritesi sarsıldı ve Feodalite önem kazandı.
-Barbar göçlerine dayanamayan Batı Roma yıkıldı.
-Balamir önderliğinde Macaristan’da Avrupa Hun Devleti kuruldu.
-Türk kültürü diğer kültürlerle birleşip yayılmaya başladı.
-İlk Çağ kapandı Orta Çağ başladı.
-Bugünkü batılı devletlerin temelleri atıldı. (Germenler, Franklar vs)

Avatar
Yazar Hakkında

Yeni bir bilgi öğrenmeden gece uykusu gelmeyen okullu ve meraklı birisi. Okumaktan daha çok keyif aldığım bir eylem varsa o da yazmak...
Önerilen İçerikler
BilgiGenel

Getto Nedir? Getto Kültürü Hakkında

BilgiGenel

Bakteri ve Virüs Arasındaki Fark

BilgiSağlık

Cure ve Treat Kelimeleri Arasındaki Fark Nedir?

BilgiFinans

Enflasyon Nedir, Neden Artar?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.