Cahil.co'da yazar ol, içeriklerini aylık 25.000 okuyucu ile buluştur.

Tarih

Persler Kimdir ve Neler Yapmışlardır?

Bu İçerikte Yer Alan Başlıklar

Persler Kimdir?

Persler hakkında bilgi vermek gerekirse akla gelecek ilk şey Hint-Avrupa soyundan gelme bir kavim olmalarıdır. Diğer isimleri ise Ahameniş İmparatorluğudur. Pers imparatorluğu yine Hint-Avrupa soyundan gelen Medler’le beraber uzun yıllar boyunca yaşamış ve aynı dili konuşmuşlardır. Uzun yıllar sonra MÖ 2000’li yıllarda orta doğuya yerleşmişlerdir. Bu iki kavim İran’ın olduğu bölgeye yerleşip devlet kurmuşlardır. Devletin ismi ise Medya İmparatorluğu olmuştur.

Bu iki devlet arasında o zamanlar üstün olan taraf daima Medlerdi ama MÖ 550- 560’lı yıllarda Persler güçlerini toplamışlardır. Bunu da 2. Kyros’a borçlulardır. Zamanla Persler O bölgede bulunan Elamlar ve Medleri yenilgiye uğratıp büyük bir güç haline gelmişlerdir. Hedefleri Lidya İmparatorluğu olan Persler kısa bir sürede Lidya’nın başkenti olan Sardes’i ele geçirip Akdeniz ve Ege’ye hakim olmuşlardır. Zamanla Avrupa’ya kadar açılmış ve büyük fetihler yapmışlardır. Ülke sınırlarını aşırı derecede büyüten Perslerde merkezi yönetim yoktu. Ülke çeşitli eyaletlere bağlıydı. Bu eyaletlere de Satrap denilen valiler bakıyordu.

Gerek ticari amaçlı gerekse krallarına hızlı bir şekilde mesaj göndermek için posta teşkilatını kurmuşlardır. Lidyalıların yaptığı 2700 km uzunluktaki Kral Yoluna Perslerin zamanında Pers Kral Yolu denilmiştir. Pers İmparatorluğu sanılanın aksine barbar bir kavim değil bilim ve eğitimde de gayet ön plana çıkabilmiş ve yıllarca Doğu Medeniyetinin savunuculuğunu yapmış bir imparatorluktur. Diğer ülkelerden daha kalabalık bir askeri gücü olan Pers imparatorluğunun, genelde savaşlarda mızrak, ok, balta, pullu zırhlar ve etrafa korku veren, geleni geçeni ezen filler kullandıkları bilinmektedir. Pers imparatorluğunun en tanınmış 2 Kralı da 1. Darius ve 2. Kyrostur.

Persler’i Kim Yıktı ?

Bu Avrupa’ya kadar yayılmış büyük medeniyeti Makedonya’nın tarihe geçmiş kralı Büyük İskender yıkmıştır. Pers imparatorluğu günümüzün Trakyasına kadar yayılmacı bir politika izlemişlerdir fakat Yunanlılarla yaptıkları Marathon savaşında büyük bir yenilgi alıp gücünü kaybetmişlerdir ve yarım kalan işi de Büyük İskender bitirmiştir.

Persler’in Dili Nedir?

Pers İmparatorluğunun ana dili Avesta adını verdikleri dildi. Bu dili tüm hint-avrupa soyundan gelme arya kavimleri konuşmaktaydı. Zamanla bu dil yerini Farsçaya bırakmıştır. Pers imparatorluğunun en eski yazısı ise Babil yazısı olarak anılmaktadır.

Şimdiki Persler Kimlerdir ?

Büyük Doğu medeniyetine hakim olan Persler ve Medler zamanında İran’a yerleşmiş ve orada asırlar boyu hüküm sürmüştür. Hatta Pers imparatorluğunun ileri gelenleri kendilerine Aryan lakabını takmışlardır. Bu lakap ileri zamanlarda İran’a dönüşmüştür. Günümüzdeki İran ise Pers imparatorluğunun soyundan gelmektedir.

Persler’in Dini Nedir ?

Perslerin dini inancı da Zerdüştlük, diğer bir adıyla Mazdaizmdir. Bu dinde sadece iki şey vardır karanlık ve ışık. Bu dinde Ateş kutsal sayılmıştır ve insanlar ateşe tapmıştır. O zamanlar her evde ateş yanması zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde de Zerdüştlük inancı pek fazla olmasa da düşük bir kesimin tercih ettiği dinlerden biridir. Perslere bu dini Hindistan’dan kovulan Zerdüşt’ün öğrettiği söylenmektedir. Dinde iyilik tanrısı İzed (Ormürzd) ve kötülük tanrısı Ehrimen vardı ve Zerdüştler bu 2 tanrıya inanmaktaydı.

Kaynak 1 Avestaca Dili
Kaynak 2 Ehrimen Kötülük Tanrısı

Yazar Hakkında

Yeni bir bilgi öğrenmeden gece uykusu gelmeyen okullu ve meraklı birisi. Okumaktan daha çok keyif aldığım bir eylem varsa o da yazmak...
  Önerilen İçerikler
  BilgiTarih

  Fransız İhtilali Nedir, Nedenleri ve Sonuçları

  BilgiTarih

  Kavimler Göçü Nedir, Nedenleri ve Sonuçları

  BilgiTarih

  İlk Türk Amirali Çaka Bey Kimdir? ve Çaka Beyliğinin Tarihi

  BilgiTarih

  Göktürk (Kök Türk) Devleti'nin Tarihi

  4 Yorum

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir