Yazacağınız içeriklerin farklı bir siteden “Kopyala + Yapıştır” şeklinde oluşturulmaması gerekiyor. Yalnızca baştan sona kendi cümleleriniz ile oluşturulan içerikler kabul edilebilir. Yazınız onaylanmadan önce editörlerimiz tarafından kopya içerik kontrolü yapılmaktadır.

Yazarlar, çıkarları doğrultusunda reklam veya farklı şekillerde kazanç sağlamak için içerik iletemez. Farklı sitelere yönlendirme yapan linklerin yer aldığı metinler kabul edilmemektedir.

İletilen içeriklerde pornografi, müstehcenlik, ırkçılık, kişi veya grupları tahrik eden, itibar zedeleyen, hakaret, tehdit ve taciz amacı taşıyan ibareler yer alamaz. Yazılacak metinler din, siyaset, ülke gündemi, magazin veya spor dışında kalan konulardan oluşmalıdır.

Yazar, yazdığı yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda karar yetkisine sahip değildir. Yayınlanan yazıların tüm hakları Cahil.co’ya aittir. Yazar, yayınlanmakta olan yazılarının yayından kaldırılmasını talep edebilir ancak bu talep editör onayına tabidir.

Cahil.co, herhangi bir sebepten dolayı sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir. Yazar, silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Cahil.co ile yazarlar arasındaki ilişki yasal ortaklık olarak değil, bağımsız yazar-yayıncı olarak geçerlidir.

Cahil.co’ya vermiş olduğunuz bilgilerinizin güvenliği için Cahil.co elinden gelen özeni göstermektedir ancak Cahil.co’nun özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğünün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya Cahil.co’ya yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan veya dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz.

İlettiğiniz tüm içerikleriniz için Cahil.co’ya çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortamda her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz.

Cahil.co oluşturmuş olduğunuz içerikleri uygun gördüğü bütün ortamlarda kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. Oluşturulan içerikten kâr sağlanması koşulunda Cahil.co tarafınıza telif ücreti veya benzeri bir hak ödeyip ödememe hakkını saklı tutar.

Bu sözleşme Cahil.co tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Değişiklik sonrası sitenin kayıtlı kullanıcı olarak kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına geleceğinden sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmeniz önerilir.

Yazar, Cahil.co hizmetlerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren üyelik sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılır ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

Bu sözleşme en son 10.04.2019 tarihinde güncellenmiştir.