Cahil.co'da yazar ol, içeriklerini aylık 25.000 okuyucu ile buluştur.

Genel

Deizm Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Deizm, Latince kökenli Deus (Tanrı) kelimesinden türemiş “Yaradancılık” anlamına gelen bir düşünce sistemidir. İnsanlık tarihinde, semavi dinler haricinde akla gelmeyecek kadar din ve düşünce sistemi türetilmiş veya uydurulmuştur. İşte bu düşünce sistemlerinden birinin adı da Deizmdir. Etkisini 17. y.y.’dan sonra ortaya çıkaran deizm, ilk olarak John Tolan isimli İrlandalı filozofun çıkardığı “Penthheistikon” adlı kitapta geçmiştir. Hatta bu düşünce sistemi gittikçe yayılmış, dünya edebiyatının ünlü yazarları arasında olan Voltaire ve Jean Jacques Rousseau tarafından da benimsenmiştir.

deizm-cahil.co

Deizm Nedir, Deist Kime Denir?

Deizm tanrının varlığına; dini bilgilere, kitaplara veyahut başka kaynaklara ihtiyaç duymadan sadece akıl ve sağduyuyla ulaşılabileceğini savunan düşünce sistemidir. Deizmde evren bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır fakat sonrasında bu yaratıcı, insanları ve diğer canlıları serbest bırakmıştır. Bunun ötesinde kalan peygamber, kutsal kitap, melek, cin ve şeytan kavramlarının hepsini de reddetmiştir. Kısacası yaratıcı haricindeki tüm kavramları reddeden bu görüşe deizm diyoruz.

deizm-nedir-cahil.co

Deizm görüşüne göre dini bilgiye ulaşmanın yolu vahiyden gelmez. İnsan; aklını, bilimi ve doğayı kullanarak tanrıyı bulabilir ayrıca tanrı ile insan arasına da hiçbir kavram giremez. Yani tanrıyı bulmak için insan aklının yeterli olduğu bunun haricindeki şeylerin ise gereksiz olduğu kabul edilir. Tanrı tüm evreni yarattı ve artık müdahale edemez mantığı vardır. Böyle olduktan sonra da evrenin işleyişi sadece insanlara ait bir unsur oluyor. Dini kurallar ve hükümler de devre dışı kalıyor. Kısaca tanrı evreni yaratıyor ve bir daha müdahale etmiyor buradan bunu çıkartıyoruz.

Deizm Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Deizm düşünce sistemini ortaya çıkaran kişi başlarda da belirttiğimiz üzere İrlandalı John Tolan’dı 17. y.y.’da ortaya atılan bu görüş, büyük bir ilgi toplayıp kitlesini büyütmüştür. Aslında deizm kelimesinin ilk olarak farklı dönemlerde yaşayan 2 teolog Viret ve Burton tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir. Edward Herberd isimli diğer bir filozof ise yazdığı “De Veritate” kitabıyla bu düşünce akımının kurucuları arasına girmiştir. Haberd’e göre Dinler içerisinde yer alan bilgiler doğa kanunlarına gölge düşürmekteydi çünkü kendisi bu dini bilgileri akıl dışı olarak görmekteydi.

deist-nedir-cahil.co

Neredeyse hepimizin bildiği ünlü filozof ve yazar Jean Jacques Rousseau’da bu akımı benimseyen kişilerin başında yer almıştır. Fakat Jean Jacques Rousseau’nun bu savaşı, yaşadığı dönemin en büyük gücü olan kiliseye karşı olmuştu. Kısaca Rousseau, dönemin baskıcı din adamlarını gereksiz bulmuştur. Hala çoğu insana göre deizm aslında baskıcı Katolik Kilisesine karşı olarak doğan dini bir düşünce sistemiydi.

Deizmin Kısaca Özellikleri

  • Deizmin hiçbir din adamına ihtiyacı yoktur, tek gerekli olan şey insanın sağduyulu ve akılcı düşünmesidir.
  • Deizmde vahiy kavramı yoktur ve hiçbir zaman olmamıştır ayrıca dini mucizeler ve efsanelere de inanılmaz.
  • Günümüzde olan kutsal kitapları tanrının kelamı olarak görmezler
  • Deizmde Ahiret inancı, cennet cehennem kavramı bulunmamaktadır.
  • Cin, şeytan ve meleklerin olmadığına inanılmaktadır.
Avatar
Yazar Hakkında

Yeni bir bilgi öğrenmeden gece uykusu gelmeyen okullu ve meraklı birisi. Okumaktan daha çok keyif aldığım bir eylem varsa o da yazmak...
Önerilen İçerikler
Genel

Sanayi Devrimi Nedir? Tarihi ve Sonuçları Hakkında En Sade Anlatım

Genel

Empirizm Nedir, Neleri Savunur?

Genel

Rasyonalizm Nedir? Neyi Savunur

Genel

Sosyal Zeka Nedir? Nasıl Geliştirilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.