Cahil.co'da yazar ol, içeriklerini aylık 25.000 okuyucu ile buluştur.

Tarih

Aztekler Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Aztekler bugünkü Meksika’da uzun süre hüküm sürmüş bir uygarlıktır. Genel olarak Maya uygarlığı ve İnka uygarlığıyla karıştırılmıştır fakat Mayalar Meksika’nın Güneydoğusunda İnkalar, Güney Amerika’nın batı kıyısında yaşamışlardır. Aztek kelimesini batılı devletler ortaya çıkarmıştır onlar kendilerine Meksikalı demişlerdir.

Aztekler büyük piramitler, su kanalları, hiyeroglif yazılar, resimler ve çeşitli dini inanışlarıyla tüm dünyayı etkilemiş bir topluluktur. Yerleştikleri yerlerde Toltekler, Mayalar, Zapotekler bulunmaktaydı. Bu 3 uygarlık Aztekler’den daha ileride olduklarından bu 3 uygarlığın kültürünü benimsediler fakat sadece dini inanışlarını benimsemediler.

Azteklerin başkenti Tenochtitlan’dı ve bu şehir ilk kurulduğunda maksimum 2000 kişiydi. 2 asır sonra nüfus 100.000 kişiyi geçmiş bulunmaktaydı. Tenochtitlan’ı  Aztekler denizin ortasına kurmuştur. Tenochtitlan geliştiği zamanlarda dünyadaki en büyük ve en gelişmiş şehirdi. O zamanın batılı devletlerinde bile şehirler bu kadar gelişmemişti. Ayrıca bu şehre tüm gün temizlikçiler özenle bakmaktaydılar. Aztekler Toltekler’in topraklarına sahip olmadan önce zayıf bir kabileydi ve o bölgede bulunan en büyük uygarlık Tolteklerdi çünkü tüm tarım ürünleri, su kanalları, tahıl ambarları gelişmişti ve Tolteklerin topraklarını da aldıktan sonra o bölgeye hükmetmeye başladılar.

AZTEKLER VE KABİLE YÖNETİMİ

Aztekler aile, kabile ve klan olmak üzere 3’e ayrılmaktaydılar. Tüm klanlar yönetici yapmak istedikleri kişiyi kendi arasında belirleyip kabileye yollardı. Kabileyse gönderilen kişiyi oy birliğiyle seçip kabile yöneticisi yaparlardı. Kısaca demokrasiyi eskiden beri Aztekler uygulamıştır. çeşitli kanunları olan bu kızılderili uygarlığı, tüm sınıfların haklarını korurdu ve suçluları ağır bir şekilde cezalandırırdı. bu yüzden kabilede fazla suç olayları yaşanmazdı.

AZTEKLERİN DİNİ VE TANRILARI

Aztekler bulundukları bölgede yaşayan çoğu kavim gibi çok tanrılı dine inanmışlardır. Bu uygarlığın en bilindik tanrıları hem savaş tanrısı hemde güneş tanrısı olan Huitzilopochtli, yağmur tanrısı olan Tlaloc ve yarı tanrı dedikleri Quetzalcoatl’tır. Aztekler tanrılarına insandaki en önemli şeyi hediye etmek istemişlerdir ve canlarını tanrılarına çeşitli ayinlerde teslim etmişlerdir. Aztekler’in ileri gelenlerine göre insanın kendini kurban etmesi çoğu şeyden önemli ve manevi bir şeydir ayrıca ayinlerinde ele geçirilen esirleri kana bulama törenleri yapmışlardır esir aldıkları kişileri sadece bıçaklarla kesmişlerdir. Törenin amacı esiri kan kaybından öldürmektir. çeşitli araştırmalarda 80.000 esirin bu tarz çeşitli törenlerle öldürüldüğü gösterilmiştir. Kısaca Aztekler’de insan kurbanı en önemli törendir. Aztek uygarlığında bulunanlar ölülerini kendi evlerinin bahçesine gömmüşlerdir ve beraberinde kedi köpek gibi evcil hayvanlarını da öldürüp ölen kişiyle beraber gömmüşlerdir.

AZTEKLERİN YAŞAMLARI

Azteklerin genelde tarım ve çiftçilikle uğraştığı yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır. Bunun yanısıra toplayıcılık, dokumacılık ve ticaret yaygındır ama en önemlisi mimarlık, seramik, heykelcilik ve mücevheratçılıktır çünkü Tenochtitlan büyük piramitlerle dolu bir taş kentidir ayrıca güneş takvimleride azteklerde çok yaygındır. Tıp ve eczacılıkta da son derece ileri olmuşlardır fakat batılıların bulaştırdığı hastalık sonucu Aztekler büyük kayıplar vermişlerdir. Azteklerde insanlar kendilerini sözleşmeli köle olarak satabiliyorlardı kısaca hizmetçi gibi bir şey kaç yıl çalışacaksa parasını alıp kendini sattığı kişinin tüm ihtiyacını karşılayabiliyordu. Sözleşmesi bitince de tekrar özgür hale gelebiliyorlardı.

AZTEKLERİ KİM YIKTI

O zamanlarda büyük sömürgeler kazanmak isteyen Batılı devletler bulunmaktaydı ve en büyükleri de İspanya ve Portekiz’di. İspanya soylusu olan cortez, gemisiyle yoldayken Tenochtitlan şehrini görür ve büyük şaşkınlığa uğrar. Bu kadar güzel ve gelişmiş bir şehri kuşatıp almak ister ve bunda da başarılı olur ve Tenochtitlan şehrini almak için yaptıkları büyük savaşta Azteklerin olduğu bölgede olan diğer kabileler de İspanyaya yardım eder bunun sonucunda ise Tenochtitlan şehrini cortez ispanyaya bağlar.

Avatar
Yazar Hakkında

Yeni bir bilgi öğrenmeden gece uykusu gelmeyen okullu ve meraklı birisi. Okumaktan daha çok keyif aldığım bir eylem varsa o da yazmak...
Önerilen İçerikler
BilgiTarih

Fransız İhtilali Nedir, Nedenleri ve Sonuçları

BilgiTarih

Kavimler Göçü Nedir, Nedenleri ve Sonuçları

BilgiTarih

İlk Türk Amirali Çaka Bey Kimdir? ve Çaka Beyliğinin Tarihi

BilgiTarih

Göktürk (Kök Türk) Devleti'nin Tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.